Witamy na stronie internetowej Fundacji 

im. prof. Wity Szulc ARTEVITAS

(w skrócie Fundacji ARTEVITAS)

Celami Fundacji są m.in. ochrona, upowszechnianie i utrwalanie dorobku intelektualnego i naukowego prof. Wity Szulc, w tym także działania związane z ochroną praw własności intelektualnej i pokrewnych przypisanych do tego dorobku oraz działalność na rzecz rozwoju arteterapii. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania edukacyjne, diagnostyczne, badawcze, innowacyjne, wdrożeniowe, doradcze, konsultacyjne, promocyjne.

link do transmisji na YouTube Konferencji 2023

Konferencja
„Arteterapia dla życia – Art Therapy For Life” 
 – dobre praktyki w nauce i biznesie” 2023