II Konferencja Arteterapii z cyklu 

„Arteterapia dla Życia - dobre praktyki w nauce i biznesie"

Biogramy Prelegentów i Prelegentek

Jan Fazlagić

prof. dr hab. Jan Fazlagić,

Instytut Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Od ponad 20 lat zajmuje się zarządzaniem wiedzą w różnych aspektach. Uczestniczył w pracach nad założeniami Ustawy 2.0 w zespole Instytutu Allerhanda. Autor wielu ekspertyz z zakresu edukacji, samorządu terytorialnego, m.in. współtworzył aktualne wymagania dotyczące kształtowania postaw proinnowacyjnych w polskich szkołach w ramach ekspertyzy „Szkoła dla Innowatora” dla Ministerstwa Rozwoju RP (2017). Główny autor „Polityki Oświatowej miasta Poznania 2030”. Redaktor publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie pt. „Sztuczna Inteligencja w Edukacji”. Autor książki „Szkoła przyjazna dla kreatywności. Czynniki sukcesu” (Wyd. Difin, 2023).

dr Anna Skupień

dr Anna Skupień,

dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON

Inga Mikee

Inga Mikee,

Dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON

Radca prawny, od 2002 r. pracuje w Oddziale Zachodniopomorskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 2016 r. organizuje w Oddziale Zachodniopomorskim PFRON wojewódzki etap konkursu plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych oraz wystawy i przeglądy artystyczne z udziałem osób z niepełnosprawnością, w tym aukcje wspierające placówki zajmujące się arteterapią. Obecnie zatrudniona jest w Oddziale Zachodniopomorskim PFRON na stanowisku Z-cy Dyrektora Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON.

prof. dr hab. Jarogniew Rykowski

prof. dr hab. Jarogniew Rykowski,

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jest autorem i współautorem trzech książek, około 50 artykułów naukowych opublikowanych w materiałach konferencyjnych i czasopismach (krajowych i zagranicznych), oraz dwóch patentów i dwóch wniosków patentowych. obecne zainteresowania naukowe obejmują (między innymi): Internet Rzeczy oraz systemy cichego przetwarzania danych, wykorzystanie technologii personalizacyjnych oraz semantycznych w aplikacjach Internetu Rzeczy, "inteligentne" budynki oraz miejsca pracy.

dr hab. Anita Stefańska

dr hab. Anita Stefańska,

prof. UAM

Pedagog, certyfikowany arteterapeuta, edukator i animator polskiego i międzynarodowego ruchu arteterapii. Autorka  warsztatów arteterapii i teatroterapii realizowanych w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, artystów, terapeutów, instruktorów i pracowników socjalnych, jest autorką pierwszej w Polsce rozprawy doktorskiej, zaaprobowanej przez ECArTE podczas Zgromadzenia Ogólnego ECArTE na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2007.

Dr hab. Sławomir Banaszak

dr hab. Sławomir Banaszak,

prof. UAM, Zakład Metodologii Nauk o Edukacji UAM

Socjolog, autor pierwszej w Polsce książki o menedżerach w strukturze społecznej, autor licznych publikacji i wystąpień konferencyjnych na temat menedżerów, zarządzania i metodologii badań społecznych; specjalizuje się w socjologii organizacji i zarządzania, socjologii gospodarki, metodologii nauk społecznych oraz badaniach nad organizacjami; członek redakcji międzynarodowych czasopism naukowych, a także praktyk, pełniący od 1998 r. najwyższe funkcje menedżerskie w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.

dr Mirosława Cylkowska-Nowak

dr Mirosława Cylkowska-Nowak,

Zakład Terapii Zajęciowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

doktor nauk humanistycznych, arteterapeutka, neurologopedka, pedagożka; zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy, w, kieruje Studiami Podyplomowymi Arteterapii oraz Studiami Podyplomowymi Neurologopedii Klinicznej. Jest autorką i redaktorką blisko 300 publikacji naukowych. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół społecznych funkcji edukacji, edukacji zdrowotnej i terapeutycznej oraz społecznych aspektów terapii wspomagających terapię medyczną.

Natalia Rudnicka

Natalia Rudnicka,

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku

Magister sztuki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku.

Zuzanna Piasecka

Zuzanna Piasecka,

Prezes Fundacji „Empiria i Wiedza”

Lider z prawie 30-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym. Początkowo zajmowała stanowisko Dyrektora Oddziału w Banku Zachodnim WBK (Santander Bank Polska). Następnie rozwijała się w działach personalnych jako trener rozwoju kadry zarządzającej, HR Business Partner, a także jako Dyrektor HR. Certyfikowany coach, licencjonowany trener i superwizor. Obecnie odpowiada za zarządzanie Obszarem HR i Komunikacji w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dr Małgorzata Monika Stańczyk

dr Małgorzata Monika Stańczyk,

Pracownia Muzykoterapii, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Kierownik Pracowni Muzykoterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Autorka publikacji poświęconych zastosowaniu terapeutycznych właściwości muzyki w opiece paliatywnej oraz w procesie kompleksowego leczenia onkologicznego. Uczestniczka licznych konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym poświęconych muzykoterapii, arteterapii oraz psychoonkologii. Autorka pierwszej polskiej rozprawy doktorskiej dotyczącej wpływu muzykoterapii na jakość życia pacjentów onkologicznych objętych opieką paliatywną. Laureatka nagrody naukowej im. Katarzyny Frank-Niemczyckiej. Uhonorowana Dyplomem Najwyższego Uznania przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie.

Anna Wróblewska

Anna Wróblewska

Założycielka Metaphor sp. z o .o., jedna z pierwszych w Polsce konsultantek Innovation&Design Management, zajmujących się budowaniem strategii firm i marek. Autorka pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Design Managment na SWPS. Pełnomocnik Rektora ds. Strategii i Innowacji w Collegium Da Vinci.

  Ireneusz Lesicki

  Ireneusz Lesicki

  Certyfikowany arteterapeuta. Muzykoterapeuta (Akademia Muzyczna we Wrocławiu), przewodniczący sekcji muzykoterapii i wiceprezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Oligofrenopedagog (UAM Poznań), pedagog leczniczy - II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pedagogiki leczniczej. Członek Zarządu Głównego Muzykoterapeutów Polskich. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego ASTER. W 2014 roku prowadził warsztaty i szkolenia z zakresu arteterapii w ramach europejskiego projektu „Startujmy ze STARTEM” w Bułgarii. Realizował cykl warsztatów w ramach projektów wspieranych przez PFRON p.n. „Twoje bariery Twoim wyzwaniem”, program „Animatora aktywności życiowej osób niepełnosprawnych”. 

  Dr Olena Voznesenska

  dr Olena Voznesenska,

  National Academy of Pedagogical Sciences, Ukraine

  Ph. D. (Social Science, Psychology), Senior staff scientist in Institute of Social and Political Psychology, National Academy of pedagogical sciences, member of the board of National Psychological Association (member of the EFPA), President of Art Therapeutic Association, Ukraine (Kyiv). Founder of Ukrainian Art Therapy Association. She authored than 170 printed works in scientific and popular science literature, including 11 educational and methodological manuals. Since 2006, co-author and leader of the advanced training course "Theory and practice of art therapy: variety of approaches". In 2007-2014, she was an associate professor of the Department of Psychodiagnostics and Clinical Psychology of Taras Shevchenko Kyiv National University. Author's courses: "Psychology of Art", "Theory and practice of art therapy", "Principles of art therapy".

  Michał Malinowski

  Michał Malinowski

  Innowacyjny pedagog, artysta, podróżnik i przedsiębiorca, założyciel Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści. Michał Malinowski jest muzealnikiem, inżynierem wyobraźni i profesjonalnym opowiadaczem bajek. Oprócz tego jest pedagogiem, pisarzem, artystą, podróżnikiem. Studiował w Polsce, Szwajcarii, Japonii i USA. Z jego inicjatywy w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą powstało Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, którym kieruje z wielką pasją. Jest to pierwsze na świecie muzeum poświęcone tradycjom ustnego przekazywania historii i niematerialnemu dziedzictwu. Prowadzi także rozległe badania etnograficzne w Polsce i na świecie. Jest autorem książki Polish Folklore and Folktales, która otrzymała Nagrodę AESOP Accolade przyznaną przez American Folklore Association. 

  Dr Magdalena Ciura

  dr Magdalena Ciura,

  Koordynator działań marketingowych w Powiatowym Parku Rozwoju

  Doktor nauk humanistycznych, filolożka, polonistka, tyflopedagożka, rewalidantka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Autorka innowacji pedagogicznych: Literackie spotkania z filozofią na lekcjach języka polskiego; Czym pachnie świat? Współautorka i koordynatorka projektów: Projekt edukacyjny Leonardo; Trzy biografie – wiele historii. I. Sendlerowa, J. Korczak, M. Edelman. Współautorka innowacji pedagogicznej: Edukacja europejska w szkole podstawowej. Edukatorka w Bibliotece Zapachów Aromatorium w SOSW w Owińskach.

  Dr Anna Maria Brandys

  dr Anna Maria Brandys,

  I Pracownia Rysunku 
  Katedra Interdyscyplinarna WEAiK
  Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

  Brandys Anna Maria – doktor sztuki, adiunktka w I Pracowni Rysunku Profesor Joanny Imielskiej na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. Prezeska Fundacji Jak Malowana, współtwórczyni Domu Bajek i Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu. Stypendystka MKiDN. Nagrodzona m.in. na VII Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej czy 7 Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko. Od lat zaangażowana w działalność animacyjną i edukacyjną na terenie Poznania, co doceniono, przyznając jej dwukrotnie m.in. stypendium Miasta Poznania.

  Dr Urszula Tokarczyk-Bar

  dr Urszula Tokarczyk-Bar,

  Zakład Metodologii Nauk o Edukacji UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza

  Doktor nauk humanistycznych, socjolog, pedagog specjalny, tyflopedagog, pracownik socjalny, terapeuta pracujący z dziećmi i rodzinami doświadczającymi niepełnosprawności sprzężonych; starszy wykładowca w Zakładzie Metodologii Nauk o Edukacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wielokrotnie nagradzany w studenckim plebiscycie „Złote Serce Pedagoga”. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, sekretarz PTP Oddziału w Poznaniu, członek Instytutu Dobrej Śmierci. 

  Marta Podolecka

  Marta Podolecka,

  Fundacja Rozwoju Efektywnej Edukacji FREE

  W zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp. z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym. II Liceum Ogólnokształcącym - pedagog ogólny oraz pedagog specjalny. Trenerka arteterapii. Chętnie podejmuje wyzwania związane z pracą z młodzieżą niedostosowaną  społecznie, 
  z nadpobudliwością psychoruchową. Pracowała również w Pogotowiu Opiekuńczym oraz Domu Dziecka jako wychowawca. Prowadziła grupę wsparcia dla rodziców osób z niepełnosprawnością. Pracowała w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Obecnie pracuje jako psychoterapeuta w nurcie systemowym. Prowadzi terapię indywidualną, par, rodzin i grupową, pracuje z młodzieżą neuroróżnorodną, w tym z osobami ze spektrum autyzmu.

  Marlena Myśków

  Marlena Myśków,

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich

  Nauczyciel, terapeuta pedagogiczny, trener umiejętności społecznych, pedagog specjalny, trener samodzielności  w ramach projektu ,,Azymut – Samodzielność. Mieszkanie treningowe w Gorzowie Wlkp.” (edycja 2018 – 2022) obejmujący osoby dorosłe z CZR w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera; obecnie pracuje w zespole edukacyjno-terapeutycznym w Specjalnym Ośrodku 
  Szkolno-Wychowawczym z uczniami z niepełnosprawnością sprzężoną, stwarzając przestrzeń do akceptacji  w środowisku szkolnym.

  Agnieszka Beszczyńska

  Agnieszka Beszczyńska,

  Fundacja Rozwoju Efektywnej Edukacji FREE
  Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa

  Doświadczenie zawodowe zdobywała we wszystkich obszarach edukacji, jako polonistka, wychowawczyni, wicedyrektor szkoły zawodowej, wizytator w nadzorze pedagogicznym KO w Gorzowie Wlkp., kierownik Referatu Unijnych Projektów Edukacyjnych w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Z wykształcenia nauczyciel polonista, coach, trener kompetencji społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenia w tworzeniu, zarządzaniu i realizacji projektów na rzecz edukacji: „Kuchnia transgraniczna”, „Zawodowcy w Gorzowie”, „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”, „Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu” oraz wielu innych, w których podejmowane są działania na rzecz rozwoju wiedzy i umiejętności, pasji i zainteresowań dzieci młodzieży i seniorów. 

  Marek Jakubowski

  Marek Jakubowski,

  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

  Ponadto:

  • laureat trzech nagród  Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji,
  • laureat nagrody Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie tyflokartografii,
  • współautor „Technologii wytwarzania map i planów wypukłych dla niewidomych i słabowidzących,
  • autor wielu publikacji z dziedziny tyflografiki i tyflokartografii,
  • współautor pierwszego polskiego „Atlasu Polski dla niewidomych i słabowidzących”,
  • współzałożyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym,
  • autor technologii tworzenia książek dźwiękowych dla niewidomych w mowie syntetycznej,
  • autor polskiej czcionki  pisma brajla,
  • autor patentów z dziedziny tyflografiki,
  • autor graficznych publikacji dotykowych : (m.in. planu komunikacyjnego Poznania, Układu okresowego pierwiastków chemicznych, gier logicznych dla niewidomych i innych tyflologicznych pomocy dydaktycznych),
  • prowadził firmę wydawniczą Studio Tyflografiki zajmującą się grafikami  i tyflografikami oraz drukiem w piśmie brajla,
  • laureat Orderu Uśmiechu.