Konferencja

Arteterapia dla Życia

Natalia Rudnicka: Muzykoterapia a Ekonomia

Czy muzykoterapię łączy coś z ekonomią? Czy muzykoterapia ma wpływ na ekonomię? Choć z pierwszej perspektywy obie dziedziny nie mają ze sobą wiele wspólnego, muzyka ma ogromny wpływ na życie człowieka. Muzykoterapia bada wpływ muzyki na rozwój człowieka zaś ekonomia zajmuje się badaniem i rozwojem różnych aspektów działalności ludzkiej. Obie dziedziny zajmują się rozwojem człowieka, lecz postrzega...
zobacz całe streszczenie

Marek Jakubowski: OGRÓD SENSORYCZNY NARZĘDZIEM ARTETERAPII (Sensory Garden As a Tool for Art Therapy

Program wystąpienia: 1. Dwuminutowy film z lotu ptaka ukazujący Ogród Sensoryczny i Park Orientacji Przestrzennej.2. Przedstawienie możliwych realizacji zajęć nakierowanych na osoby z dysfunkcjami wzroku.3. Przedstawienie możliwości edukacji włączającej w Ogrodzie Sensorycznym.4. Ogród Sensoryczny miejscem otwartej edukacji - statystyki.5. Ogród w Owińskach wzorcem dla podobnych ogrodów w ...
zobacz całe streszczenie

dr Joanna Gładyszewska-Cylulko: „Arteterapia w pracy pedagoga - refleksje oraz wspomnienia o Pani Profesor Wicie Szulc”.

Autorka podejmuje dyskurs o tożsamości arteterapii, jej miejsca wśród takich dyscyplin naukowych jak pedagogika czy pedagogika specjalna. W swoich rozważaniach odwołuje się do przykładu prof. Wity Szulc jako osoby, która potrafiła spoglądać na arteterapię z perspektywy innych dyscyplin, była wrażliwa na nowe zjawiska powstające w przestrzeni praktyki terapii przez sztukę, a także potrafiła dokonać...
zobacz całe streszczenie

Prof. dr hab. Henryk Mruk: Piękno nauki i sztuki

W grupach zbieraczy, zaspokojenie głodu wymagało od 2 do 4 godzin aktywności (Y. Harari). Pozostały czas był przeznaczany na regenerację, zabawę, kulturę, budowanie relacji. W jaskiniach i na terenach wykopalisk można znaleźć efekty związane ze sztuką homo sapiens. Kultura to obszar, który współtworzy piękno wytworów myśli człowieka z pięknem natury. Podążanie, przez człowieka, ścieżką życiowej ró...
zobacz całe streszczenie

Beata Michalak-Konieczna: Komponowanie muzyki a muzykoterapia

Jednym z celów uprawiania muzyki przedstawionych przez Arystotelesa w Polityce jest duchowe oczyszczenie, czyli tzw. katharsis. Analizując życiorysy kompozytorów odnajdujemy dzieła, które nie tylko powstały w wyniku inspiracji i świadczą o wysokim kunszcie artystycznym autorów, ale również stanowią przykłady osobistej walki z przeciwnościami losu, stanami chorobowymi czy zawodami miłosnymi, a ich ...
zobacz całe streszczenie

Andrzej Strabel: Rzeźbiarstwo – pasja i terapia (Sculpture – Passion and Therapy)

Mój znajomy poeta i tekściarz uważa, że jestem być może najwybitniejszym prawnikiem wśród rzeźbiarzy, ale na pewno najwybitniejszym rzeźbiarzem wśród prawników. Nie wiem czy ta opinia jest słuszna, ale chciałbym żeby tak było, szczególnie jeśli chodzi o mój stosunek do rzeźby.W dość odległej młodości, czyli w szkole spotkałem się z ludźmi, którzy używali sztuki dla osiągania swoich celów dydakty...
zobacz całe streszczenie

Anastazja Fietisova: Terapeutyczne TRIO (malarstwo-muzyka-architektura)

Malarstwo, muzyka i architektura to trzy obszary, na których koncentrują się rozważania. Wystąpienie konferencyjne opiera się nie tylko na wiedzy naukowej, ale przede wszystkim wieloletnich doświadczeniach i obserwacjach, zebranych w różnych środowiskach kulturowych. Warto podkreślić znaczenie terapeutyczne i wpływ malarstwa, muzyki i architektury na zdrowie i dobrostan każdego człowieka. Jest to ...
zobacz całe streszczenie

Julie Sutton: Sounded Dreams in music therapy

It is an honour to be able to contribute to this prestigious event. I would like to thankthe organisers for their kind invitation, and for all their work to make today possible. Iwas fortunate to have met Wita on a number of occasions, through the work of theEuropean Music Therapy Confederation. I know how deeply passionate she was aboutmusic therapy, and how much she influenced the develo...
zobacz całe streszczenie

Andrea Jaworska-Wita: Nasza arteterapia

Poznałam Panią Profesor na pierwszej konferencji naukowej w cyklu trzech, w latach 1990 – 1991 pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu, które odbywały się w Radziejowicach. (Ja tam znalazłam się chyba zupełnie przypadkowo, po studiach  w Paryżu z Metody Tomatisa, zwanej też audio- psycho – fonologią.) Materiały z tych konferencji, w których czynnie uczestn...
zobacz całe streszczenie