J Zapala: Safe and Sound Protocol (SSP)

J Zapala

Safe and Sound Protocol (SSP)

Opracowany przez dr. Stephena Porgesa, twórcę Teorii Poliwagalnej, Safe and Sound Protocol (SSP) jest nieinwazyjnym akustycznym stymulatorem nerwu błędnego, który pomaga pacjentom łączyć się ze sobą, innymi i ze światem w oparciu o podstawy bezpieczeństwa fizjologicznego. Zaprojektowany w celu odwrażliwienia układu nerwowego i przywrócenia go do bezpieczeństwa. 
Safe & Sound Protocol (SSP) jest praktycznym zastosowaniem teorii poliwagalnej i ma na celu poprawę wrażliwości na dźwięki i przetwarzanie słuchowe, regulację stanu behawioralnego i zachowań związanych z zaangażowaniem społecznym dzięki specjalnie filtrowanej muzyce. Cały proces odbywa się ze wsparciem wykwalifikowanego specjalisty.
SSP pozwala na ponowne wzorcowanie sieci neuronowych i poprawę regulacji autonomicznego układu nerwowego (AUN) w celu uzyskania trwałej zmiany. SSP trenuje mięśnie ucha środkowego w celu dostrojenia się do sygnałów bezpieczeństwa sygnalizowanych przez częstotliwości ludzkiego głosu, co stymuluje system zaangażowania społecznego poprzez sieć neuronową związaną ze słuchaniem.
Safe and Sound Protocol (SSP) wykazał korzyści w następujących obszarach:

  • Praca z osobami, które cierpią z powodu przebytych traum
  • Wsparcie zdrowienia u osób z zaburzeniami lękowymi
  • Trudności z koncentracją, uwagą, pamięcią
  • Problemy społeczne i emocjonalne
  • Stresory społeczne, izolacja, unikanie
  • Nadwrażliwość słuchowa, trudności w przetwarzaniu dźwięku
  • Różnice w przetwarzaniu sensorycznym i wiele innych.

SSP jest odpowiedni dla dzieci i dorosłych i został zaprojektowany do pracy z różnorodnymi podejściami i modalnościami terapeutycznymi. Jego skuteczność została potwierdzona w wielu badaniach, w tym w badaniach klinicznych z udziałem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także w licznych studiach przypadków wykazujących skuteczność w regulacji emocji, traumie, lęku i nie tylko.