Dorota Gołąb: Szukając tego, czego choroba nie odebrała…Choreoterapia jako forma wsparcia kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi

Dorota Gołąb


Wielkopolskie Centrum Onkologii


Szukając tego, czego choroba nie odebrała…Choreoterapia jako forma wsparcia kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi


Otrzymanie diagnozy choroby nowotworowej piersi i rozpoczęcie terapii onkologicznej wiąże się z intensywnym lękiem i smutkiem. Obawy kobiet dotyczą ich szans na wyleczenie, konieczności przeprowadzenia okaleczającej operacji ale też szeregu zmian obejmujących różne sfery życia.
 Poważna choroba somatyczna niejednokrotnie staje się źródłem trudności w akceptowaniu własnego ciała. Ciało zaczyna być postrzegane jako źródło lęku. Naruszone może zostać  poczucie własnej atrakcyjności i kobiecości. 
Siła przeżywanej traumy prowadzi niekiedy do rodzaju  „odcięcia się od ciała”.
Tymczasem taniec, ruch, zwłaszcza ten wykonywany w grupie akceptujących osób, wydaje się być pomocny w odzyskaniu równowagi w obliczu opisywanego kryzysu. Dzięki muzyce, w tańcu wyrazić możemy to, na co brakuje nam słów.
 Mamy szansę odnaleźć poczucie bezpieczeństwa i harmonii. Mamy możliwość przekonania się o tym, jak wiele piękna i gracji jest w naszym sposobie poruszania się niezależnie od doświadczenia choroby  i jej terapii.
Wystąpienie dotyczyć będzie doświadczeń prowadzenia zajęć z elementami choreoterapii         w grupie pań po mastektomii.