Konferencja

Arteterapia dla Życia

J Zapala: Safe and Sound Protocol (SSP)

Opracowany przez dr. Stephena Porgesa, twórcę Teorii Poliwagalnej, Safe and Sound Protocol (SSP) jest nieinwazyjnym akustycznym stymulatorem nerwu błędnego, który pomaga pacjentom łączyć się ze sobą, innymi i ze światem w oparciu o podstawy bezpieczeństwa fizjologicznego. Zaprojektowany w celu odwrażliwienia układu nerwowego i przywrócenia go do bezpieczeństwa. 
zobacz całe streszczenie

Lidia Kataryńczuk-Mania: Wybrane formy i metody arteterapii w edukacji

Przesłania o wartościach sztuki odnajdujemy już w dorobku starożytności. Współcześnie, w codziennym życiu potrzebujemy wsparcia - arteterapii.W pracy nauczyciela-artetrapeuty wykorzystujemy artterapię-plastykoterapię, muzykoterapię, choreoterapię, biblioterapię, filmoterapię, multimedioterapię i inne. W wystąpieniu przybliżę walory pracy arteterapeutycznej   z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Wskaż...
zobacz całe streszczenie

Dorota Gołąb: Szukając tego, czego choroba nie odebrała…Choreoterapia jako forma wsparcia kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi

Otrzymanie diagnozy choroby nowotworowej piersi i rozpoczęcie terapii onkologicznej wiąże się z intensywnym lękiem i smutkiem. Obawy kobiet dotyczą ich szans na wyleczenie, konieczności przeprowadzenia okaleczającej operacji ale też szeregu zmian obejmujących różne sfery życia.
zobacz całe streszczenie

Ilse Wolfram: The Creative Potential of the Arts Therapies in the Perspective of Integrative Therapy

Integrative Music theraoy is one  of the curricula  of Integrative  Therapie  together with  art therapy, movement-, dance-, bibliotherapy, developped and  taught at the Europäische Akademie für bio-psycho-soziale Gesundheit , Naturtherapien und Kreatvitätsförderung.  Its general understanding is that of an integrative  and schools-crossisng psychotherapy.
zobacz całe streszczenie

Olena Voznesenska: MEDIA ART-THERAPY - THE NEW DIMENSION OF ART THERAPY

Dear Colleagues, I am glad to welcome everyone!First, I would like to thank deeply the organizers of the conference, Mr. Yan, for the offer and possibility to share the works of Ukrainian art-therapists.As you all know, Ukraine is suffering from destructive war. Ukrainians are all extremely grateful to Polish people for your enormous help. You, like no one else, understand our pain. 
zobacz całe streszczenie

Paweł Kamza: O dziewczynce, która z białą laską szukała Pani Wojny.

O dziewczynce, która z białą laską szukała Pani Wojny.Kilka uwag o audiodeskrypcji w teatrze i sztukach plastycznych.Jestem osoba niedowidząca , reżyserem ,fotografem i malarzem. W związku z tym od początku pracy interesuje mnie szukanie najlepszego sposobu komunikacji pomiędzy teatrem , plastyka , a osobami z dysfunkcja wzroku. W moim wystąpieniu zamierzam podzielić się doświadczeniami w tym za...
zobacz całe streszczenie

Ingeborg Nebelung: From goof to intersubjectivity. Creating a musical space for connection.

As humanistic and resource-oriented music therapists, we see it as a core task to always take into consideration the client’s interest, age, functional level and emotional needs. But what when the video you just recorded shows that you don’t? And that the client clearly doesn’t understand, clearly shows confusion, and clearly has no idea what you are trying to make him do? Even experienced music t...
zobacz całe streszczenie

Prof. dr hab. Jan Fazlagić: Arteterapia z perspektywy nauk o organizacji i zarządzaniu Art Therapy from the Perspective of Management Science

Arteterapia to forma psychoterapii realizowanej przez przeszkolonych arteterapeutów/psycho arteterapeutów. Celem arteterapii jest udzielenie pomocy każdemu, kogo dotknęły niesprzyjające okoliczności, choroba lub niepełnosprawność. Arteterapia zaspokaja potrzeby społeczne, emocjonalne i umysłowe człowieka. Z kolei nauki o organizacji i zarządzaniu to dyscyplina nauk zajmująca się ustalaniem zależno...
zobacz całe streszczenie

dr hab. Paweł Cylulko: „List do Pani Profesor Wity Szulc na temat Wrocławskiej Muzykoterapii”.

Od 50 lat muzykoterapię w Polsce uznaje się za samodzielną dyscyplinę akademicką, która ze względu na swój artystyczny, naukowy, a przede wszystkim interdyscyplinarny charakter plasuje się pomiędzy sztuką muzyczną a takimi dziedzinami, jak nauki społeczne, medyczne i nauki o zdrowiu. Została ona wprowadzona na  początku lat siedemdziesiątych XX wieku do polskiego szkolnictwa wyższego, opieki zdrow...
zobacz całe streszczenie

Olena Voznesenska: MEDIA ART-THERAPY - THE NEW DIMENSION OF ART THERAPY

The present state of Ukrainian society makes it impossible to stand aside its problems including social and economic crisis, hybrid-war, information influences, military campaigns and the annexation of part of Ukrainian territory. People’s reaction on these events defines a collective trauma: personal shocked reactions are perceived not as an individual but rather mass experiences shared by a grea...
zobacz całe streszczenie