Sprawozdanie z konferencji 
Arteterapia dla Życia/Art Therapy For Life

14 października 2022 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Konferencja „Arteterapia dla Życia”, która odbyła się 14 października 2022 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Partnerami konferencji było European Consortium For Arts Therapies Education, Fundacja Rozwoju Efektywnej Edukacji FREE oraz Stowarzyszenie Arte Terapeutów Polskich KAJROS. Głównym motywem organizacji konferencji było uczczenie pamięci i dorobku pani profesor Wity Szulc zmarłej 11 października 2021 roku w Poznaniu, prekursorski polskiej arteterapii.

W programie konferencji znalazło się 17 wystąpień prelegentów z Polski i zagranicy. Konferencja została podzielona na 4 sesje, z czego pierwsza sesja zawierała referaty prelegentów z zagranicy. Z kolei ostatnia sesja poświęcona była wspomnieniom o pani profesor Wity Szulc.

Konferencję otworzył wykład inauguracyjny Pana Profesora Henryka Mruka, który dotyczył szeroko rozumianych aspekty w interakcji człowieka ze sztuką oraz roli sztuki w życiu człowieka.

W sesji anglojęzycznej na początku zabrała głos pani Ilse Wolfram, która przedstawiła rolę kreatywnego potencjału terapii sztuką z perspektywy terapii integracyjnej. Następnie swój wykład wygłosiła pani Olena Voznesenska, Przewodnicząca Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia Arteterapii. Wykład nadawany na żywo z Kijowa dotyczył wykorzystania nowych mediów w arteterapii. Wykład był tłumaczony z języka ukraińskiego na język angielski oraz na język polski. Trzeci wykład w sesji anglojęzycznej został zaprezentowany w formie nagrania wideo zaopatrzonego w napisy w języku polskim: pani Ingeborg Nebelung (Norweska Akademia Muzyczna w Oslo) zaprezentowała swój referat opisujący historię pracy z dzieckiem autystycznym – 15 letnim chłopcem imieniem Gabriel. Ostatni referat Dr. Julie Sutton dotyczył roli dźwięku w rozwoju emocjonalnym człowieka. Główna teza referatu opierała się na odkryciach dotyczących proto-konwersacji, które mają miejsce pomiędzy matką a niemowlakiem.

W drugiej sesji plenarnej Profesor Jan Fazlagić (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) przedstawił możliwości wykorzystania wiedzy o organizacji i zarządzaniu na potrzeby wyjaśniania zjawisk zachodzących w procesach arteterapeutycznych oraz zaprezentował spektrum koncepcji, które mogą potencjalnie być wykorzystane w rozwoju wiedzy naukowej z zakresu arteterapii. Prof. Lidia Kataryńczuk-Mania (Uniwersytet Zielonogórski) omówiła wybrane formy i metody arteterapii w edukacji. Dr Beata Michalak-Konieczna (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) poświęciła swój referat powiązaniu komponowania muzyki z muzyką w terapii. Dorota Gołąb  (Wielkopolskie Centrum Onkologii) podzieliła się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami w pracy z kobietami leczonymi z powodu nowotworu piersi i możliwościami wykorzystania w tym celu choreoterapii. Pani Natalia Rudnicka (Uniwersytet w Białymstoku), podobnie jak profesor Jan Fazlagić w pierwszym wykładzie, skoncentrowała się na kwestiach związanych z powiązaniem arteterapii z naukami ekonomicznymi szczególnie ekonomii społecznej. Joanna Zapała (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu) zaprezentowała praktyczne i teoretyczne aspekty wykorzystania metody    „The Safe and Sound Protocol” (SSP)”. Marek Jakubowski (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach) opowiadał o historii budowy ośrodka oraz różnego rodzaju aktywnościach, jakie są świadczone na rzecz dzieci niewidomych. Ostatnia prezentacja w drugiej sesji dotyczyła terapeutycznych funkcji bajek, które prezentował Michał Malinowski, kustosz, pomysłodawca i założyciel muzeum bajek.

W czasie trzeciej sesji występowali prelegenci związani bezpośrednio z uprawianiem różnego rodzaju sztuki. Sesję otworzył Pan Paweł Kamza, reżyser teatralny, który mówił o teatralnej i terapeutycznej roli bajek. Jerzy Cwaliński swoim w swojej prezentacji skupił się na wyjaśnieniu tytułowego równania „Poezja = duchowa terapia”. W czasie swojego wystąpienia odwołał się także do pamięci pani profesor Wity Szulc, który poświęcona zostały słowa poezji, a także występ artystyczny śpiewaczki operowej pani Elżbiety Arsso-Cwalińskiej. Sesję zamykał występ duetu artystycznego Anastazji Fietisovej i Andrzeja Strabel. Oboje artyści współpracują przy tworzeniu obrazów oraz przekładaniu obrazu na postać płaskorzeźb. Działalność artystyczna służy między innymi udostępnieniu możliwości obcowania ze sztuką osobom niewidomym.

Ostatnia, czwarta sesja poświęcona była wspomnieniom o pani profesor Wicie Szulc. Sesji przewodniczyli profesor Andrea Jaworska (bliska przyjaciółka i współpracownik naukowy pani profesor Wity Szulc) oraz Prof. Jan A. Fazlagić (syn pani profesor Wity Szulc). Pani profesor Andrea Jaworska opowiedziała o wspólnych doświadczeniach wspomnieniach.

Z Akademii Muzycznej we Wrocławiu wygłoszono zdalnie dwa referaty wspomnieniowe poświęcone pani prof. Wicei Szulc wygłoszone przez Panią Joannę Gładyszewską-Cylulko oraz Pana prof. Pawła Cylulko. Pani Ilse Wolfram, także wieloletnia przyjaciółka Pani profesor Wity Szulc oraz praktykująca arteterapeutka z Bremy w Niemczech wspominała wspólne spotkania i wyjazdy konferencyjne. Następnie osoby zgromadzone na sali wygłosiły mowy wspomnieniowe. Wśród nich znaleźli się wieloletni przyjaciele pani profesor Wity Szulc profesorowie Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: Prof. Ignacy Lewandowski oraz Prof. Jerzy Danielewicz. Opowiadali o osobowości zmarłej, rodzinie, jej pasjach i zmaganiach z wyzwaniami przed jakimi stawiało ją życie. W czasie sesji wspomnieniowej głos zabrali także przedstawiciele Stowarzyszenia Kajros („Kajrosowcy”), którego współzałożycielką była pani Profesor Wita Szulc.

Upamiętnienie pani profesor Wity Szulc

Konferencja była organizowana przez zespół osób, których wielkim pragnieniem było oddanie hołdu olbrzymiemu dorobkowi pani profesor oraz umożliwienie wie lub przyjaciołom i byłym współpracownikom podzielenia się swoimi wspomnieniami. Organizacja konferencji była także pierwszym przedsięwzięciem organizacyjnym fundacji ARTEVITAS imienia profesor Wity Szulc, która aktualnie znajduje się w procesie rejestracji sądowej.