Konferencja
Arteterapia dla Życia

Biogramy Prelegentów i Prelegentek

Prof. dr hab. Henryk Mruk

Prof. dr hab. Henryk Mruk,

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Profesor nauk ekonomicznych (1992), z tytułem prof. zw. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UE w Poznaniu. Jest wysoko cenionym wykładowcą na wszystkich poziomach studiów, szczególnie na studiach podyplomowych i programach MBA. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na metodach analizy rynku, badaniach zachowań nabywców, przywództwie w biznesie oraz wokół zagadnień kształtowania szeroko rozumianej konsumpcji.

Ilse Wolfram

Ilse Wolfram,

Member of German Music Therapeutic Society (DMtG), Germany

Diplom-Psychologist, Certified Music Therapist, Trainer for Integrative Musictherapy and Integrative Therapy, Honorary. She is the founder of various music therapeutic organisations since 1988, German Delegate into EMTC, member of Federal Association for Arts Therapy BAG KT

Dr Julie Sutton

Dr Julie Sutton,

Great Britain

Julie Sutton works in a regional adult psychiatry NHS service for patients with severe, complex disturbance, and in private psychoanalytic practice. Over the decades her work covered most areas across the age range and she presented, lectured and examined nationally and internationally. Former Head of Training for NR London she also consulted for the Pavarotti Music Centre in Mostar. Her PhD looked at improvisation as a form of conversation & reflects a lifelong interest in relational musical processes. A BAMT Trustee for three terms, former Editor-in-Chief of the BJMT & EMTC Vice President, Julie has written about music therapy in many chapters and articles, including her books.

Ingeborg Nebelung

Ingeborg Nebelung,

The Norwegian Academy of Music, Norway

Research Fellow, Music Education and Music Therapy Department, The Norwegian Academy

Dr Muzaffer Sümbül,

Dr Muzaffer Sümbül,

Çukurova Üniversitesi, Turcja/ Türkiye

He was born in Osmaniye, in 1963. He completed  primary education and high school (Haydarpaşa High School) education in İstanbul. In 1990, he graduated from Çukurova University, Faculty of Economics and Administrative Sceinces, Department of Business.

He obtained his Master and Doctorate degrees from University, Folklore Arts Social Sciences Institute. He became an Associate Professor in the field of performing arts in 2012. In 2017, he was appointed as a Professor to the Faculty of Communication.

He made a great number of field research on the culture and media subjects. He wrote many of articles. He had been at the national and international scientific meetings.

He is still working as Professor PhD at Çukurova University, Faculty of Communication, Department of Radio, Television end Cinema. He is head of the department of Radio, Television and Cinema.

Dr Olena Voznesenska

Dr Olena Voznesenska,

National Academy of Pedagogical Sciences, Ukraine

Ph. D. (Social Science, Psychology),

Senior staff scientist in Institute of Social and Political Psychology, National Academy of pedagogical sciences, member of the board of National Psychological Association (member of the EFPA), President of Art Therapeutic Association, Ukraine (Kyiv). Founder of Ukrainian Art Therapy Association. She  authored than 170 printed works in scientific and popular science literature, including 11 educational and methodological manuals. Since 2006, co-author and leader of the advanced training course "Theory and practice of art therapy: variety of approaches". In 2007-2014, she was an associate professor of the Department of Psychodiagnostics and Clinical Psychology of Taras Shevchenko Kyiv National University. Author's courses: "Psychology of Art", "Theory and practice of art therapy", "Principles of art therapy".

Prof. dr hab. Jan Fazlagić

Prof. dr hab. Jan Fazlagić,

Instytut Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Od ponad 20 lat zajmuje się zarządzaniem wiedzą w różnych aspektach. Uczestniczył w pracach nad założeniami Ustawy 2.0 w zespole Instytutu Allerhanda. Autor wielu ekspertyz z zakresu edukacji, samorządu terytorialnego, m.in. współtworzył aktualne wymagania dotyczące kształtowania postaw proinnowacyjnych w polskich szkołach w ramach ekspertyzy „Szkoła dla Innowatora” dla Ministerstwa Rozwoju RP (2017). Lead Expert w programie URBACT III Komisji Europejskiej. Główny autor „Polityki Oświatowej miasta Poznania 2030”. Redaktor publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie pt. „Sztuczna Inteligencja w Edukacji”.

Dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania

Dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania,

Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. w zakresie teorii muzyki i pedagogiki, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich we Wrocławiu, członek SPMK, LTN; Kierownik Pracowni Artystycznej w Instytucie Pedagogiki UZ. Dorobek naukowo-dydaktyczny obejmuje monografie i artykuły z zakresu edukacji artystycznej, muzycznej, profilaktyczno-terapeutycznej. Więcej: http://pracownicy.uz.zgora.pl/lkataryn/

Dorota Gołąb

Dorota Gołąb

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii (certyfikat PTPO) ukończyła UAM w Poznaniu, WNS - kierunek Psychologia. Certyfikowna  arteterapeutka SAP KAJROS.

Od 1992 r. zatrudniona w WCO jako psycholog. Posiada tytuł trenera szkoleń w zakresie psychoonkologii. Ukończyła: Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej, Podyplomowe Studium Psychoonkologii Klinicznej przy UAM w Poznaniu i Podyplomowe Studium Arteterapii (współorganizowane przez Katedrę Psychiatrii AM w Łodzi oraz Polski Komitet INSEA), posiada tytuł instruktora improwizacji tańca i symboliki ciała (Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen) oraz Certyfikat Edukatora Arteterapii przyznany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich "Kajros". Obecnie uczestniczy w szkoleniu Psychotraumatologia praktyczna przy Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku i Instytucie Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium.

W latach 2005-2020 prowadziła zajęcia z elementami choreoterapii w Poznańskim Klubie Amazonek, w okresie 2003 - 2020  była instruktorem tańca izraelskiego w  Poznaniu.

Marek Jakubowski

Marek Jakubowski,

w Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Nauczyciel w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Ponadto:

 • laureat trzech nagród  Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji,
 • laureat nagrody Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie tyflokartografii,
 • współautor „Technologii wytwarzania map i planów wypukłych dla niewidomych i słabowidzących,
 • autor wielu publikacji z dziedziny tyflografiki i tyflokartografii,
 • współautor pierwszego polskiego „Atlasu Polski dla niewidomych i słabowidzących”,
 • współzałożyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym,
 • autor technologii tworzenia książek dźwiękowych dla niewidomych w mowie syntetycznej,
 • autor polskiej czcionki  pisma brajla,
 • autor patentów z dziedziny tyflografiki,
 • autor graficznych publikacji dotykowych : (m.in. planu komunikacyjnego Poznania, Układu okresowego pierwiastków chemicznych, gier logicznych dla niewidomych i innych tyflologicznych pomocy dydaktycznych),
 • prowadził firmę wydawniczą Studio Tyflografiki zajmującą się grafikami  i tyflografikami oraz drukiem w piśmie brajla,
 • laureat Orderu Uśmiechu.
Dr Beata Michalak-Konieczna

Dr Beata Michalak-Konieczna,

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor muzykologii, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół historii muzyki, edukacji muzycznej i  muzykoterapii. 

Joanna Zapała

Joanna Zapała,

Centrum Psychoterapii Integralnej, Poznań/Akademia Muzyczna, Poznań

Psycholog – specjalistka w dziedzinie psychologii klinicznej, psychoterapeutka. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła całościowe szkolenie z terapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz zaawansowane szkolenia między innymi w The Milton H. Erickson Foundation w Phoenix Arizona USA.  Od 2003 roku Trener Racjonalnej Terapii Zachowania (Rational Behavior Therapy – RBT). Terapeutka EMDR certyfikat University of Birmingham & EMDR Europe. Trener Treningu Grupowego, Trener Biznesu. Instruktorka Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała, Trener Psychoonkologii (Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w ramach całościowych kursów psychoterapeutycznych

Natalia Rudnicka

Natalia Rudnicka,

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku

Magister sztuki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku

Dr Małgorzata Monika Stańczyk

Dr Małgorzata Monika Stańczyk,

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Dr n. biol.  (muzykolog-muzykoterapeuta, psychoonkolog)

Kierownik Pracowni Muzykoterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Autorka publikacji poświęconych zastosowaniu terapeutycznych właściwości muzyki w opiece paliatywnej oraz w procesie kompleksowego leczenia onkologicznego. Uczestniczka licznych konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym poświęconych muzykoterapii, arteterapii oraz psychoonkologii. Autorka pierwszej polskiej rozprawy doktorskiej dotyczącej wpływu muzykoterapii na jakość życia pacjentów onkologicznych objętych opieką paliatywną. Laureatka nagrody naukowej im. Katarzyny Frank-Niemczyckiej. Uhonorowana Dyplomem Najwyższego Uznania przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie.

Dorota Habich

Dorota Habich

W latach 2007–2016 wiceprezes Głównego Urzędu Miar, w 2016 pełniąca obowiązki prezesa GUM, od 2016 wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w latach 2017–2018 pełniąca obowiązki prezesa PFRON. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1993), a także Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (1995) oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szkoły Głównej Handlowej.

Pawel Kamza

Pawel Kamza

Paweł Kamza urodził się w 1963 w Poznaniu. Skończył filologię polska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i reżyserię dramatu w Szkole Teatralnej im. Leona Solskiego w Krakowie. Studiował filozofię w Collegium oo. Dominikanów, filia PAT, w Krakowie. TEATR. W latach 1992 - 2022 wyreżyserował 55 przestawień w teatrach Poznania, Szczecina, Wrocławia, Legnicy, Krakowa i Zielonej Góry.  Napisał 24 scenariusze teatralne.

FOTOGRAFIA  - 29 indywidualnych wystaw fotograficznych w galeriach i muzeach Poznania, Szczecina, Wrocławia, Legnicy, Krakowa ,Kyoto i Barcelony.   RYSUNEK I MALARSTWO – 22 indywidualnych wystaw w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie , Kyoto. Otrzymał nagroda Marszałka województwa Wielkopolskiego, medal brązowy Gloria Artis i nagrody festiwalach teatralnych.

Jerzy Cwaliński

Jerzy Cwaliński,

poeta

Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Związku Literatów Polskich, współtwórca Eksperymentalnego Teatru Operowego Elżbiety Arsso-Cwalińskiej. Autor tomów poezji, m.in.:  Wszystko inne zostanie za drzwiami, O nadziei przy nadziei, Róże i ciernie, Najjaśniejsze światło, Nic, Sąd nad koniem, Zamawianie wiersza, Stan wyjątkowy, Opowieści mola z szafy, Czekamy na dzisiaj, Tutaj, Erotyki, Godowy taniec filantropa oraz artykułów o życiu kulturalnym regionu. Poeta interesuje się poezją wizualną /Ścieżka, Literowa terapia, Plus plus plus/, arteterapią, teatrem, plastyką, muzyką, edukacją plastyczną i humanistyczną. Laureat II Turnieju Poetyckiego o Zieloną Wazę. Autor libretta do misterium oratoryjnego Próba /muzyka Marek Jasiński, Elżbieta Arsso-Cwalińska/. Biogramy między innymi w: Kto jest kim w Poznaniu, Poznań 1997; Who Is Who w Polsce, Zug, Schweiz 2002; Złote Myśli Ludzi Wielkiego Umysłu, Talentu i Serca, Warszawa 2006.

Anastazja Fietisova

Anastazja Fietisova

Malarka, projektantka wnętrz, dyrygentka. W centrum jej zainteresowań znajduje się portret oraz pejzaż miejski, w tym panoramy miast. Od ponad 10 lat promuje polską architekturę i krajobrazy wykonując prace malarskie na terenie Warmii (m.in. Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Gietrzwałd), Mazowsza (Płock) oraz Wielkopolski (Poznań, Września).

Andrzej Strabel

Andrzej Strabel

Urodził się w Jarocinie w 1957 r. Od 1970 r. mieszka w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Tworzy w różnych gatunkach drewna, rzeźbiąc figury, małe formy przestrzenne, reliefy i płaskorzeźby.

Energiczny, ambitny i pracowity społecznik. Prowadził w Poznaniu warsztaty dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

W Puustell's Work Village (Finlandia) brał udział w pracach na rzecz osób potrzebujących specjalnego wsparcia.

Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Finlandii, Białorusi, Francji, Holandii, Ukrainie, Niemczech i we Włoszech.

Dr hab. Paweł Cylulko

Dr hab. Paweł Cylulko,

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne, doktor nauk o kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji ruchowej, magister muzykoterapii, magister edukacji muzycznej, kierownik Zakładu Muzykoterapii oraz pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej. Ma w swoim dorobku liczne publikacje z zakresu muzykoterapii, w tym trzy autorskie monografie oraz liczne artykuły naukowe. Do głównych kierunków zainteresowań naukowych należą: usprawnianie i wychowanie niepełnosprawnych dzieci z wykorzystaniem terapeutycznych walorów sztuki muzycznej oraz kształcenie adeptów muzykoterapii.

Dr hab. Andrea Jaworska

Dr hab. Andrea Jaworska,

Centrum Tomatisa, Pracownia Audio- psycho – fonologiczna.

em. profesor nadzw. dr hab. sztuk muzycznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki Muzycznej Akademii Muzycznej im. F. Liszta w Budapeszcie,  chórmistrz i metodyk. Do roku  2012 roku kierownik Zakładu Edukacji Muzycznej oraz Studia Podyplomowe w zakresie muzykoterapii i arteterapii. Certyfikowana  edukator muzykoterapii,  honorowa ekspertka SAP „Kajros”. Od 2010 specjalizuje się w metodzie audio – psycho – fonologii wg Tomatisa, jest konsultantem 4 st. oraz właścicielem Centrum Tomatisa. Jej zainteresowania obracają się wokół muzyki, edukacjioraz terapią.

Dr Joanna Gładyszewska-Cylulko

Dr Joanna Gładyszewska-Cylulko

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Instytut Pedagogiki

Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, psycholog kliniczny, tyflopedagog, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu muzykoterapii i arteterapii, m.in. dwóch monografii: Arteterapia w pracy pedagoga i Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii oraz współredaktor merytoryczny kilku prac zbiorowych wydanych w ramach prac Zakładu Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Swe doświadczenia prezentuje na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na problematyce związanej z edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością wzroku, a zwłaszcza na wykorzystaniu sztuki muzycznej w ich diagnozowaniu i rehabilitacji.