Arteterapia dla Życia

I Międzynarodowa Konferencja Arteterapii „Arteterapia dla Życia”

14 października 2022 r.

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland

Sala 111, Budynek A (Główny Budynek)

PROGRAM KONFERENCJI:

14 października 2022 r. / 14 October 2022

9.00 - 9.45

Rejestracja gości/Registration

9.45–10.00

Otwarcie konferencji/Opening

  • Prof. dr hab. Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/Poznan University of Economics and Business
  • Dorota Habich, 
    Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych/Deputy Programme Director, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/National Disabled Persons' Rehabilitation Fund (PFRON)

10.00-10.20

Wykład inauguracyjny/Keynote

Henryk Mruk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/Poznan University of Economics and Business

Sesja Plenarna I / Plenary Session I

Przewodnicząca/Chair:
Ilse Wofram

10.20–10.40

The Creative Potential of Arts Therapies in the perspective of Integrative Therapy/Kreatywny potencjał terapii sztuką z perspektywy terapii integracyjnej

Ilse Wolfram

Ilse Wolfram,

Niemcy

10.40–10.55

Folkdance in the context of intercultural communication/Taniec ludowy w kontekście komunikacji interkulturowej

Muzaffer Sümbül,

Muzaffer Sümbül,

Çukurova Üniversitesi, Turcja/Türkiye

10.55–11.15

Media Art-Therapy - the new dimension of Art Therapy/Arteterapia z wykorzystaniem nowych mediów – nowy wymiar Arte Terapii

Olena Voznrsenska

Olena Voznrsenska,

Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie Arteterapii/Art Therapeutic Association, Ukraina/Ukraine

11.15–11.35

Od dobra do interesubiektywności. Tworzenie przestrzeni muzycznej na rzecz tworzenia więzi/From goof to intersubjectivity. 

Creating a musical space for connection.

Ingeborg Nebelung

Ingeborg Nebelung,

Norweska Akademia Muzyczna/Norwegian Academy of Music, Norwegia/Norway

11.35–11.50

Sounded Dreams in Music Therapy/Dźwięki snów w muzykoterapii

(prezentacja głównych tez in absentia/presentation of the main theses of the paper in absentia of the author)

Dr. Julie Sutton

Dr. Julie Sutton,

Wielka Brytania/Great Britain

11.50–13.15

Lunch

Sesja Plenarna II/ Plenary Session II: 

Przewodniczące/Chairs:
Małgorzata Stańczyk & Beata Michalak-Konieczna

13.15–13.30

Arteterapia z perspektywy nauk o organizacji i zarządzaniu/

Art Therapy from the Perspective of Management Science

Jan Fazlagić

Jan Fazlagić,

Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

13.30–13.45

Wybrane formy i metody arteterapii w edukacji/Forms and Methods of Art Therapy in Education 

Lidia Kataryńczuk-Mania

Lidia Kataryńczuk-Mania,

Uniwersytet Zielonogórski/University of Zielona Góra, Polska/Poland

13.45–14.00

Komponowanie muzyki a muzykoterapia/Composing Music and Art. Therapy

Beata Michalak-Konieczna

Beata Michalak-Konieczna,

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań/Kalisz/Adam Mickiewicz University, Polska/Poland

14.00–14.15

Szukając tego, czego choroba nie odebrała… Choreoterapia jako forma wsparcia kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi

Searching for something which illness did not take away…Choreotherapy as a form of support for women suffering from breast cancer 

Dorota Gołąb

Dorota Gołąb,

Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań/Wielkopolska Centre For Onkology in Poznań, Polska/Poland

14.15–14.30

Muzykoterapia i Ekonomia/Music Therapy and Economics

Natalia Rudnicka

Natalia Rudnicka 

Uniwersytet w Białymstoku/University of Białystok, Polska/Poland

14.30–14.45

„The Safe and Sound Protocol” (SSP)  - teoria i praktyka/„The Safe and Sound Protocol”- Theory and Practice 

Joanna Zapała

Joanna Zapała,

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu/Academy of Music I.J. Paderewski, Polska/Poland

14.45–15.00

Ogród sensoryczny narzędziem arteterapii/

Sensory Garden As a Tool for Art Therapy

Marek Jakubowski

Marek Jakubowski,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych, Owińska/Special Educational Center for Blind Children in Owińska, Polska/Poland

15.00–15.15

Muzykoterapia w procesie leczenia onkologicznego/Music Therapy in Cancer Care

Małgorzata Stańczyk

Małgorzata Stańczyk,

Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań/Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań/Wielkopolska Centre For Onkology in Poznań, Polska/Poland 

15.15–15.45

Przerwa kawowa/Coffee Break

Sesja Plenarna III/ Plenary Session III:

Przewodniczące/Chairs:
Katarzyna Lis & Lilianna Nowak

15.45–16.15

Poezja = duchowa terapia/Poetry= Soul Therapy

Jerzy Cwaliński

Jerzy Cwaliński,

Polska/Poland

16.15–16.30

Terapeutyczne TRIO (malarstwo-muzyka-architektura)/A therapeutic TRIO (painting-music-architecture)

Anastazja Fietisova

Anastazja Fietisova

16.30–16.45

Rzeźbiarstwo - pasja i terapia/Sculpture - Passion and Therapy

Andrzej Strabel

Andrzej Strabel,

Polska/Poland

16.45–17.15

Przerwa kawowa/Coffee Break

Sesja IV: In Memoriam - Professor Wita Szulc

Przewodniczący/Chairs: 

Andrea Jaworska & Jan Fazlagić

17.15–17.30

Wspomnienia o Pani Profesor Wicie Szulc – pokaz zdjęć z reminiscencjami/Memories of prof. Wita Szulc – a slide show with reminiscences

17.30–17.45

„Nasza” Arteterapia- narodziny nowej dyscypliny/„Our” Art Therapy – the birth of a new discipline

Andrea Jaworska

Andrea Jaworska,

UMCS Lublin, Polska/Poland

17.45–18.00

Arteterapia w pracy pedagoga - refleksje oraz wspomnienia o Pani Profesor Wicie Szulc/Art Therapy in Educational Practice - reflections and memories

Joanna Gładyszewska-Cylulko

Joanna Gładyszewska-Cylulko,

Akademia Muzyczna, Wrocław, Polska/Poland

18.00–18.15

List do Pani Profesor Wity Szulc na temat Wrocławskiej Muzykoterapii/A Letter to prof. Wita Szulc on Music Therapy of Wrocław

Paweł Cylulko

Paweł Cylulko,

Akademia Muzyczna, Wrocław, Polska/Poland

18.15–18.30

Closing Ceremony

Główny organizator

Partnerzy