Historia konferencji ARTEVITAS

Pomysł zorganizowania konferencji zrodził się w wyniku smutnego zdarzenia, jakim była niespodziewana śmierć Pani Profesor Wity Szulc.

Pani Profesor od lat 80. XX wieku aż do śmierci 10 października 2021 roku należała do awangardy badaczy i propagatorów arteterapii w Polsce. Była osobą  rozpoznawaną, powszechnie lubianą, bardzo aktywną na polu publikacyjnym, badawczym, dydaktycznym i popularnonaukowym. W czasie swojej kariery akademickiej była zatrudniona wielu polskich uczelniach między innymi w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii medycznej w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim i innych. Ostatnie miesiące życia była związana z Uniwersytetem Zielonogórskim. Warto wspomnieć, że tuż przed śmiercią Pani Profesor Wita Szulc wzięła udział w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Poznania pt. „Mój Poznań” i już po śmierci, w listopadzie zdobyła II nagrodę.

Prof. Wita Szulc (1941-2021)

Termin konferencji: 14 października 2022 roku

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10. 61-875 Poznań

 

Tematyka spotkania odzwierciedli wieloletnie pasje naukowe Pani Profesor Wity Szulc, do których zaliczało się przede wszystkim holistyczne traktowanie sztuki we wszystkich jej formach ekspresji, a więc nie tylko muzyki, ale także między innymi tańca, poezji czy obcowania z książką. Wśród prelegentów październikowej konferencji znajdą się jej przyjaciele i wieloletni współpracownicy, jednocześnie znawcy tematyki arteterapii – zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. W konferencji wezmą udział także goście zagraniczni. Celem organizatorów i przyjaciół Pani profesor Wity Szulc jest kontynuowanie jej dorobku oraz sposobu postrzegania i interpretowania roli sztuki terapii na wielu płaszczyznach.

Historia konferencji „Arteterapia dla życia – Art Therapy For Life” jest ściśle związana z postacią i dorobkiem Pani Profesor Wity Szulc zmarłej w 2021 roku. Pierwsza konferencja odbyła się niemal dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci pani profesor w Uniwersytecie ekonomicznym w Poznaniu. Popołudniowa sesja i konferencji była poświęcona wspomnieniom bo pani profesor swoje wystąpienia mieli tam jej znajomi i przyjaciele, także przyjaciele ze studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w poznaniu myśli p profesor Andrzej Danielewicz (UAM) oraz Profesor Ignacy Lewandowski (UAM). Mowy wspomnieniowe wygłosili także przyjaciele ze Stowarzyszenia Kairos oraz Pani Profesor Andrea Jaworska (UMCS). Pożegnać Panią Profesor przyjechała także Pani Ilse Wolfram z Bremy (D) z mężem Klausem.

Profesor Wita Szulc była jedną z prekursorek arteterapii w Polsce (pierwszej Jej publikacje dotyczące wykorzystania różnych form kultury na potrzeby terapii ukazały się jeszcze w okresie schyłkowym PRL  - w 1988 roku, na wiele lat zanim arteterapia stała się modna i popularna w Polsce. Profesor Wita Szulc była jedną z założycielek stowarzyszenia arteterapeutów KAIROS. Kultywowaniu i upowszechnianiu jej dorobku i myśli służy między innymi powołana w 2023 roku „Fundacja im. prof. Wity Szulc ARTEVITAS”  (w skrócie ARTEVITAS), która jest jednym ze współorganizatorów konferencji „Arteterapia dla życia – Art Therapy For Life”. Konferencje organizowane w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Fundacja ARTEVITAS została powołana w oparciu o dorobek intelektualny i naukowy prof. Wity Szulc, na który składają się m.in. publikacje zwarte i artykuły naukowe, konspekty i sylabusy zajęć, wypowiedzi i wystąpienia publiczne, artykuły konferencyjne, korespondencja, notatki, wspomnienia osób z nią związanych i in. Celami Fundacji są m.in. ochrona, upowszechnianie i utrwalanie dorobku intelektualnego i naukowego prof. Wity Szulc, w tym także działania związane z ochroną praw własności intelektualnej i pokrewnych przypisanych do tego dorobku oraz działalność na rzecz rozwoju arteterapii. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania edukacyjne, diagnostyczne, badawcze, innowacyjne, wdrożeniowe, doradcze, konsultacyjne, promocyjne