Dlaczego warto wziąć udział w konferencji 

„Arteterapia dla życia – Art Therapy For Life”?

Konferencji „Arteterapia dla życia – Art Therapy For Life” jest jedyną tego rodzaju konferencją łączącą perspektywy nauk pedagogicznych, medycyny, sztuki oraz ekonomii i zarządzania. Dotychczas żadna uczelnia w Polsce, a być może i na świecie nie organizowała konferencji poświęconej tak odległym pozornie perspektywom i spojrzeniom na sztukę na usługach medycyny.

Wśród prelegentów znajdą się naukowcy, praktycy i przedstawiciele biznesu, którzy powiedzą o tym jak sztuka, biznes i arteterapia mogą ze sobą współgrać. Prelegenci i prelegentki będą reprezentować takie renomowane instytucje, jak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych w Kijowie, Uniwersytet w Białymstoku, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty i in.

Jesienią 2023 roku ukaże się w piśmie e-Mentor wydawanym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wyróżniony artykuł w jubileuszowym, setnym wydaniu tego pisma. Artykuł ten będzie traktował o związkach i możliwych synergiach pomiędzy naukami o zarządzaniu i jakości a arteterapią. Artykuł będzie przetłumaczony także na język angielski i będzie pierwszą publikacją naukową w Polsce traktującą o powiązaniach łączących nauki o zarządzaniu i jakości z arteterapią.

Zaproszenia organizatorów do udziału w konferencji w charakterze prelegentów przyjęło szerokie grono ekspertów z różnych dziedzin praktycznych związanych z wykorzystaniem sztuki w terapii. Gościem specjalnym naszej konferencji będzie Dr Olena Voznesenska, przedstawicielka Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych w Kijowie w Ukrainie, a także Przewodnicząca Stowarzyszenia Arteterapeutów Ukrainy. W wykładzie nagranym na potrzeby konferencji (napisy po polsku) będzie m.in. mowa o tym, jak ukraińscy arteterapeuci i arteterapeutki pomagają Ukrainie w jej wysiłku wojennym w walce z brutalnym najeźdźcą.

Na prośbę wielu uczestników poprzedniej edycji konferencji do programu w tym roku wprowadzona została sesja warsztatowa. Uczestnicy konferencji będą mogli zapisać się na jeden z trzech warsztatów poświęconych odpowiednio: terapeutycznemu znaczeniu zapachów, neuroróżnorodności oraz kreatywności z wykorzystaniem innowacyjnych klocków Mubabao. Organizatorzy na zakończenie konferencji przygotują kreatywne podsumowanie całego dnia z wykorzystaniem technik kreatywnych.