Lidia Kataryńczuk-Mania: Wybrane formy i metody arteterapii w edukacji

dr hab. prof. UZ, Lidia Kataryńczuk-Mania

Pracownia Edukacji Artystycznej - Kierownik

http://pracownicy.uz.zgora.pl/lkataryn/

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Instytut Pedagogiki

Uniwersytet Zielonogórski

lidia.katarynczuk.mania@gmail.com

 

'Wybrane formy i metody arteterapii w edukacji"

 

Przesłania o wartościach sztuki odnajdujemy już w dorobku starożytności. Współcześnie, w codziennym życiu potrzebujemy wsparcia - arteterapii.W pracy nauczyciela-artetrapeuty wykorzystujemy artterapię-plastykoterapię, muzykoterapię, choreoterapię, biblioterapię, filmoterapię, multimedioterapię i inne. W wystąpieniu przybliżę walory pracy arteterapeutycznej   z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Wskażę również na publikacje i  współpracę  z arteterapeutami, z którymi miałam przyjemność współpracować, m.in. Witą Szulc, Eugeniuszem Józefowskim, Pawłem Cylulko, Heleną Cesarz, Andreą Jaworską, Anną Meterą i in.

(Publikacje pod moja red., Metody i formy terapii sztuką,; Terapia sztuką w edukacji, Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka; Terapia dźwiękiem;, Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej i in.)